जाहिरात क्र.११(Sep)/२०१७ अन्वये निम्नस्तर लिपिक (मांस)/(लेखा) या पदांच्या कागदपत्रे पडताळणी अंती रिक्त राहिलेल्या पदांच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जमा करण्यासाठीची यादी. : संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र.११(Sep)/२०१७.

जाहिरात क्र.११(Sep)/२०१७ अन्वये निम्नस्तर लिपिक (मांस)/(लेखा) या पदांच्या कागदपत्रे पडताळणी अंती रिक्त राहिलेल्या पदांच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जमा करण्यासाठीची यादी. : संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र.११(Sep)/२०१७.
File Size:
767.98 kB
Date:
16 July 2019
 
 
 
Powered by Phoca Download