महानिर्मिती जाहिरात क्र. ०१(Jan)/२०१७ अन्वये सरळसेवेकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या "रसायनशास्त्रज्ञ" (Chemist) या पदाच्या कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्र व अपात्र आढळून येणाऱ्या उमेदवारांची यादी. संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र. ०१(Jan)/२०१७

महानिर्मिती जाहिरात क्र. ०१(Jan)/२०१७ अन्वये सरळसेवेकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या "रसायनशास्त्रज्ञ" (Chemist) या पदाच्या कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्र व अपात्र आढळून येणाऱ्या उमेदवारांची यादी. संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र. ०१(Jan)/२०१७
File Size:
194.33 kB
Date:
25 January 2019
 
 
 
Powered by Phoca Download