महानिर्मिती जाहिरात क्र. ०६(जून)/२०१८ अन्वये सरळसेवेकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कल्याण अधिकारी (Welfare Officer) या पदाच्या कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्र व अपात्र आढळून येणाऱ्या उमेदवारांची यादी.

महानिर्मिती जाहिरात क्र. ०६(जून)/२०१८ अन्वये सरळसेवेकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कल्याण अधिकारी (Welfare Officer) या पदाच्या कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्र व अपात्र आढळून येणाऱ्या उमेदवारांची यादी.
File Size:
220.99 kB
Date:
21 January 2019
 
 
 
Powered by Phoca Download