सुरक्षा संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवा प्रवेशद्वारे भरण्याकरीता देण्यात आलेल्या सरळसेवा जाहिरातीस अनुसरून शारीरिक क्षमता चाचणीबाबत. संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र.०१(जाने)/२०१७

सुरक्षा संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवा प्रवेशद्वारे भरण्याकरीता देण्यात आलेल्या सरळसेवा जाहिरातीस अनुसरून शारीरिक क्षमता चाचणीबाबत. संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र.०१(जाने)/२०१७
File Size:
260.46 kB
Date:
30 November 2018
 
 
 
Powered by Phoca Download