MSPGCL/ SR.MAN(HR-CLAIMS)/NO 12224 कर्मचारी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेच्या थकीत/प्रलंबीत असलेल्या EPS Challan भरणा/ सत्यापित करण्याकरिता प्रशिक्षणाबाबत.

MSPGCL/ SR.MAN(HR-CLAIMS)/NO 12224 कर्मचारी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेच्या थकीत/प्रलंबीत असलेल्या EPS Challan भरणा/ सत्यापित करण्याकरिता प्रशिक्षणाबाबत.
File Size:
770.27 kB
Date:
20 October 2018
 
 
 
Powered by Phoca Download