SRM (eprocurement.mahagenco.in) system will not be available between 29.06.2020 starting at 0800 HRS to 30.06.2020 up to 0100 HRS for the certificate migration activity.

(सतरा) विहित करण्यांत येईल अशी इतर माहिती.

Last Updated: Thursday, 10 January 2013

 

  (क) प्रसिद्ध करील आणि त्यानंतर दरवर्षी ती प्रकाशने अद्ययावत करील ;

 उत्तर : वेबसाईट, इंटरनेट, नोटीस बोर्डावर देण्यांत येते.

 

  (ग) ज्यामुळे लोकांना बाधा पोहोचते अशी महत्वाची धोरणे आखतांना आणि असे निर्णय जाहिर करतांना सर्व संबंधित वस्तुस्थिती प्रसिद्ध करील ;

 उत्तर : उपरोक्तप्रमाणे.

 

  (घ) आपल्या प्रशासनिक किंवा न्यायिकवत निर्णयांबाबतची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवील.

 उत्तर : वेळोवेळी पत्राद्वारे कळविण्यात येते.

 

Saturday the 4th. Copyright © 2004-2018MSPGCL ® All Rights Reserved Maintained By: Office of ED-IT, Dharavi, Mumbai
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews